Specialismen

Advocatenkantoor Flipse heeft vele jaren ervaring op diverse rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, huurrecht en ondernemingsrecht. Ook de meer algemene praktijk komt goed tot zijn recht bij Advocatenkantoor Flipse, zoals het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening, borgtochtovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.