Ondernemingsrecht

Een bedrijfsovername doet zich niet iedere dag voor en is zeer complex. Er komen diverse beslissingen bij kijken, zoals het bepalen welke delen van de onderneming worden overgedragen, is er personeel en zo ja, wat moet hiermee gebeuren en wat is de koopsom.

Voorafgaand aan het al dan niet sluiten van een koopovereenkomst kan een intentieovereenkomst worden opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt die gelden tijdens de periode van onderhandelingen en ook daarna.

Bereiken partijen overeenstemming dan wordt er een koopovereenkomst opgesteld. Hierin kunnen al dan niet ontbindende voorwaarden worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkrijgen van de benodigde financiering of de uitkomst van een due diligence onderzoek.

Wilt u een bedrijf overnemen of wilt u juist (een deel van) uw bedrijf overdragen? Advocatenkantoor Flipse heeft vele jaren ervaring op het gebied van bedrijfsoverdracht en overname. Voorkom juridische problemen en laat u op tijd adviseren! Neemt u gerust vrijblijvend contact op om uw vragen te bespreken.