Algemene praktijk

Onder de algemene praktijk vallen geschillen en aangelegenheden van meer algemene aard zoals geldleningsovereenkomsten (met of zonder zekerheden), samenwerkingsovereenkomsten, distributie- of agentuurovereenkomsten maar ook vraagstukken op het gebied van aannemingsovereenkomsten en franchise. Advocatenkantoor Flipse staat hierin zowel particulieren als ondernemingen (MKB) bij.

Met grote regelmaat worden er contracten en algemene voorwaarden opgesteld en/of beoordeeld op zowel de algemene als de specialistische rechtsgebieden. Advocatenkantoor Flipse staat u bij indien u aanspraak maakt op nakoming van een overeenkomst of (mogelijk) betrokken raakt bij een conflict. Maar uiteraard kunt u ook terecht indien u gewoon eens wilt sparren over een bepaalde juridische constructie of de mogelijkheden ten aanzien van de inhoud van een overeenkomst.